Όροι και Προϋποθέσεις

 1. O διαδικτυακός αυτός τόπος παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων (e-shop) της εταιρείας με επωνυμία «CONAMOR» με αντικείμενο είδη διακόσμησης-χειροποίητα-κοσμήματα, ΑΦΜ: , ΔΟΥ Σπάρτης και εδρεύει στην Σπάρτη. Στους όρους εφεξής θα αναφερόμαστε σε αυτήν ως «η εταιρεία».
 2. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 3. To περιεχόμενο του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος είναι κατάλληλο για πλοήγηση από ανηλίκους. Παρόλα αυτά τυχόν αγορά/συναλλαγή δεν θα πρέπει να εκτελείται παρα μόνο από ενήλικο αγοραστή/αγοράστρια.
 4. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.
 5. Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.
 6. Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
 7. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της «CONAMOR» και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.
 8. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:
 • Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
 • Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
 1. παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
 2. προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
 3. έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
 4. παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
 • Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη «της εταιρείας» ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο της εταιρείας.
 • Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.
 • Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν «την εταιρεία» για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

 • Για την ολοκλήρωση της αγοράς σας και την αποστολή της παραγγελίας σας θα ζητηθούν κάποια βασικά, απαραίτητα στοιχεία όπως: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και ασφαλής κωδικός password. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. H «εταιρεία» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον κακόβουλο επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Η «εταιρεία» δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών της στον επισκέπτη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.
 • 10. H «εταιρεία» μπορεί να χρησιμοποιεί session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies είναι μικρά κομάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Διαβάστε περισσότερα στην πολιτική cookies.
 • 11. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αρμόδια είναι τα δικαστήρια Σπάρτη.

Αποστολές Προϊόντων

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τις παραγγελίες εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πληρωμής τους στην επιχείρηση.

Εκτός εάν ο προορισμός βρίσκεται σε δυσπρόσιτη και απομακρυσμένη περιοχή, όπου σε αυτή την περίπτωση οι χρόνοι παράδοσης μπορεί να κυμανθούν, μεταξύ 3-5 εργάσιμων ημερών για τα είδη που βρίσκονται στην αποθήκη μας. Για τα  προϊόντα που χρειάζεται να γίνουν παραγγελία με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από 5 ημέρες, οι χρόνοι παράδοσης θα προσδιορίζονται στην περιγραφή.

Η εταιρία μας, CONAMOR, δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, κόστος ή έξοδο που σχετίζεται με οποιαδήποτε καθυστέρηση στην αποστολή ή την παράδοση των προϊόντων.

Επιστροφές & Ακυρώσεις

Τα εμπορεύματα που αγοράστηκαν από την CONAMOR μπορούν να επιστραφούν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης τους.

Φυσικά θα πρέπει να συνοδεύονται από την αρχική απόδειξη και να βρίσκονται σε άψογη κατάσταση και στην αρχική τους συσκευασία.

Οι επιστροφές θα πρέπει να έχουν προεγκριθεί μέσω email στο info@conamor.gr ή έστω μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κατάστημα. Η εταιρία CONAMOR δεν θα αναλάβει τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την αποστολή της επιστροφής εκτός αν έχουν συμφωνηθεί πρώτα με έναν από τους παραπάνω δύο τρόπους που αναφέρθηκαν. Το πραγματικό κόστος της αποστολής του αντικειμένου σε εσάς δεν θα πιστωθεί ούτε θα επιστραφεί.

Το αίτημα επιστροφής για ελαττωματικά ή κατεστραμμένα αντικείμενα πρέπει να έχει υποβληθεί εντός 5 ημερών από την παράδοση τους στον πελάτη. Παρακαλούμε εξετάστε προσεκτικά τα προϊόντα σας αμέσως μετά την παράδοση τους σε εσάς για τυχών φθορές.

Τα αιτήματα επιστροφής που θα λαμβάνονται μετά από 5 ημέρες από την παράδοση θα υπόκεινται στις αντίστοιχες πολιτικές εγγύησης του προμηθευτή.

Χρειάζεστε βοήθεια σε κάτι;

Τηλεφωνικός Εκπρόσωπος

Εγγραφείτε στο Newsletter μας…

Conamor © 2021-2022 | Created from wEbistos

 

viva payments conamor
X
Προσθήκη στο καλάθι
preloader